Manuscript

Call for Submissions:

Open Arts Manuscript Publishing Deal

Open Arts invites women writers from Northern Nigeria to submit their fiction or nonfiction manuscripts in English or Hausa for a publishing deal.

Project Overview:

Selected women writers from Northern Nigeria will be paid a token for their manuscripts, benefit from intensive workshops, mentorship programmes, networking opportunities, and literary events, and will have their books published in either English or Hausa to a global audience.

Key Components:

1. Writing Workshop:

Engage in an intensive workshop to refine writing skills and explore diverse storytelling techniques.

2. Training Sessions:

Access creative writing training tailored to enhance writing capabilities in the literary field, including editing, storytelling, and manuscript preparation.

3. Mentorship Programmes:

Receive guidance and support from experienced mentors, who will provide insights, feedback, and advice throughout the creative journey.

4. Networking Opportunities:

Connect with fellow writers, industry professionals, and literary enthusiasts through organised networking events, fostering a collaborative and supportive community.

5. Literary Reading Events:

Showcase writings at literary reading events, promoting a platform for dialogue and appreciation of diverse narratives.

6. Translation Support:

The potential of selected works reaching a broader audience through translation services, breaking down language barriers.

7. Publication of Books:

Selected manuscripts will be published as long-form books, providing a platform for the voices to be read globally.

Submission Guidelines:

Submit a completed manuscript of either fiction or nonfiction in English or Hausa of about 60,000 and not more than 120,000 words long, along with a brief biography.

Send your submissions to biba@openartsworld.org with the subject line: 

“2024 – Manuscript”

Submission Deadline: May 31, 2024

Join us in shaping a literary landscape that empowers women, transcends boundaries, and celebrates the rich cultural tapestry of Northern Nigeria.

This initiative is with the support of the Ford Foundation.  


GARAƁASAR BUGA LITTATTAFAI KYAUTA!

Gidauniyar Open Arts, Kaduna ta samar da dama ga mata marubuta daga Arewacin Nijeriya domin su aiko da littattafan labaran da suka rubuta ko suke kan rubutawa a cikin harshen Ingilishi da Hausa don shiga cikin samun garaɓasar buga littattafai kyauta.

Bayani Game Da Garaɓasar:

Wannan garaɓasa ta marubuta mata ce kurum daga Arewacin Nijeriya da suke rubutu cikin harshen Ingilishi da Hausa. Idan an zaɓi littattafan da aka aiko da su za a biya marubutan kuɗin rubuta littattafan da aka zaɓa. Haka kuma marubutan za su samu horo na musamman daga masana don inganta ayyukansu na rubutu. Za a kuma buga littattafan da suka fi burgewa kyauta a cikin harshen Ingilishi da Hausa.

Abubuwan Da Marubutan Za Su Amfana Da Su:

  1. Horo na musamman:

Za a ba matan da aka zaɓi littattafansu horo na musamman domin inganta ayyukansu na rubutu da sanin salailan rubutu na zamani.

2. Aji na Musamman:

Za a kuma shigar da matan cikin aji na musamman don koya musu dabarun rubutu da yadda ake tsara da tace labarai da kuma yadda ake samar da rantsattsen littafi irin na zamani.

3. Haɗuwa da Gwanaye:

Matan da aka zaɓi littattafan nasu za su samu damar haɗuwa da gwanaye a fagen rubutu domin sanin makama da yadda za su zama abin nuni a fagen rubutu nan gaba. 

4. Haɗuwa-ta-ka da ‘Yan uwa Marubuta:

Za a samar da dama ga marubutan da aka zaɓi littattafansu su tattauna da juna domin ƙaruwar kansu, haka kuma za su haɗu da ƙwararru a fagen rubutu domin inganta rubutun da marubuta.

5. Za a Shirya Tarurruka na Musamman na Sauraren Karatu:

A wajen waɗannan tarurruka ana fatar marubutan su samu horo na musamman da kuma karanta wa duniya irin rubuce-rubucen da suke a kai, don a tallata fasaharsu.

6. Za a Taimaka wa Marubutan ta Fuskar Fassara Ayyukansu:

Wasu daga cikin littattafan da aka zaɓa za a ƙoƙarta fassara su domin su samu isa ga sauran al’ummar duniya.

7. Buga Littattafan:

Daga ƙarshe dukkan littattafan da aka zaɓa za a buga su cikin Hausa da Ingilishi domin ƙaruwar al’umma, a duk faɗin duniya.

ƘA’IDOJIN SAMUN WANNAN GARAƁASA

Dama ce ga mata marubuta kurum daga Arewacin Nijeriya da suke da rubutaccen littafin labari na Ingilishi ko Hausa a hannu ko za su iya kammala rubutawa su turo kafin ranar da aka ajiye domin rufe shiga samun garaɓasar.

A turo da cikakken littafin tare da ɗan taƙaitaccen tarihin marubuciya zuwa ga wannan adireshin imel: 

biba@openartsworld.org 

RANAR DA ZA A RUFE KARƁAR SAƘON LITTATTAFAI

31 Ga Watan Mayu 2024

Garaɓasar Ta Wanzu Ne Da Haɗin Gwiwar: Ford Foundation.